Type in modi


Posted May 3rd, 2011 by admin 3 Comments »

आता तुम्ही मोडी ची मुळाक्षरे modiscript.com या संकेतस्थळावरती टाईप करू शकता. हा Hemadree font आपण येथून आपल्या संगणकावरती टाकू शकता.

Modi Script fonts


Posted April 30th, 2011 by admin 23 Comments »

मोडी लिपी संगणकावरती लिहण्यासाठी सध्या आमचा माहितीतल एक font आहे. सदरील font आपण खाली दिलेल्या लिंक्स वरून आपल्या संगणकात घेवू शकता.

१) हेमाद्री : Hemadree Modi Script font

http://guruvision.in/downloads/

नवीन font जसे मिळतील तसे ते आपणास पुरविले जातील.