Learn modi day – 7


Posted May 9th, 2011 by admin 8 Comments »

Welcome


Posted April 30th, 2011 by admin 3 Comments »

Welcome to modiscript.com. One of the online resource to learn modi script which was used for wring marathi. But now a days it is replaced by devnagari script. On this site we have tried to give you basic primary education about modi script. We hope you will enjoy it.

नमस्कार, मोडीस्क्रीप्त.कॉम मध्ये आपलं स्वागत.

शिवाजी विद्यापीठच्या – कला वाणिज्य सातारा महाविद्यालयातील मोडी लिपी वर्गाने प्रेरित होऊन आम्ही हे संकेतस्थळ मोडी लिपी च्या अभ्यासक विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करत आहोत. सदरील संकेतस्थळावरती आम्ही मोडी लिपी चे प्राथमिक धडे, मोडी लिपीतील काही जुनी कागदपत्रे, दस्त इ. इ.. या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करू ज्याचा उपयोग मोडी लिपी अभ्यासक विद्यार्थ्यांना नक्की होईल.

तांत्रिक बाबींचा विचार करून संकेतस्थळात काही ठिकाणी इंग्रजीचा वापर केला गेला आहे.